Nahání sova husí kůži?

V naší přírodě se nachází mnoho druhů ptáků. K těm zajímavějším, ale patří bezesporu sova. Tajemný pták, jehož houkání nás v noci může vystrašit. Můžeme vůbec sovu spatřit a kolik máme druhů? Ač přes den tento pták vypadá rozvážně a nemotorně, v noci se mění v obratného dravce. Po setmění, se sovy mění v docela odlišné ptáky. Mají velmi dobrý sluch, který dokáže zachytit i nepatrné zvuky.
sova na lovu
Dokáží zaměřit polohu a uslyší šramot kořisti. Noční vidění, které sovy mají, se u jiných ptáků nevyskytuje. Jejich výjimečné vidění ještě umocní fakt, že mohou otáčet hlavou až o dvě stě sedmdesát stupňů. K ostřížímu zraku přispívají i jejich zornice, které se podle potřeby zvětšují, může jít o dojem, že sova vás může svým pohledem hypnotizovat. Výhoda těchto ptáků spočívá i v tom, že dokáží naprosto neslyšně létat. Mohou tedy ulovit myši a jiné hlodavce ukryté pod sněhem.  Mezi ohrožené, dříve zcela běžně k vidění, patří sova pálená. Jedná se asi o jednoho z nejznámějších zástupců těchto zajímavých ptáků. Bohužel sovy z volné přírody stále více ubývají, a to hlavně díky zásahu člověka, který se o jejich vyhubení zasloužil. Lovení otrávených hlodavců, tyto krásné ptáky často usmrtí. Když budete mít na procházce trochu štěstí, můžete narazit na kalouse ušatého.
kalous ušatý
Občas je možné zahlédnout ho v parku nebo na zahradách. Není tak velký jako ostatní sovy, ale poznat ho lze podle velkých očí a nápadně velkých uší. Většina druhů sov ke svému hnízdění potřebuje vykotlané kmene stromů. Kalous ušatý se spokojí s hnízdem vystavěným v korunách stromů. Zajímavostí je, že samice několika druhů sov, jsou větší než jejich protějšky. Mezi známé sovy patří sýček obecný. Jeho houkání může působit opravdu strašidelně. Sýček často slouží jako předloha mnoha strašidelných pohádek. Chcete-li sovám pomoci a přispět k jejich obnově v naší přírodě, poskytněte jim jako útočiště hnízdní budky.