Kde všude se uplatní betonový plot

Betonové ploty https://www.montazmpc.cz/ se staví nejčastěji na pozemcích rodinných domů, ale objevují se i v průmyslových objektech. Je to cenově dostupné a rychlé řešení oplocení s výhodami všech typů klasického zdiva.

růže na zdi

Kde má význam toto řešení

Pozemek na okraji silnice – v současnosti vyráběná vozidla musí sice plnit přísné limity emisí, kontrolované na STK, ovšem to se týká pouze výfukových plynů. Jedoucí vozidla po asfaltovém povrchu zvedají do vzduchu vrstvu prachu smísenou se zbytky motorového maziva a drobnými částečkami asfaltového dehtu a dalšími nečistotami, a to vše putuje do nejbližšího okolí. Betonová hradba dokáže ty nejsilnější nánosy zachytit. Tento způsob oplocení má tedy význam hlavně v těchto místech.

Oddělení nevzhledných koutů – chcete-li opticky oddělit váš pozemek od okolní zástavby, která není zrovna „oku lahodící“, pak je betonový plot ideálním řešením. V praxi jde např. o pohled na průmyslové objekty, skladové prostory, ale i okolní stavby na sousedních parcelách, které nemáte zájem mít neustále na očích. Betonové ploty se vyrábí v různých povrchových designech, nejoblíbenějším je imitace lámaného kamene v šedé či okrové barvě.

cihlová zeď

Přepažení pozemku – oddělení částí vlastní zahrady je tímto způsobem velmi jednoduché, jednotlivé desky jsou tenké a zároveň robustní, a tak není problém je umístit v sousedství zahradního altánu, anebo s nimi přepažit kout s kompostérem a různými zahradními přístavky. Velmi často je lidé staví i tam, kde chtějí zabránit podhrabání domácích zvířat a zároveň jim poskytnout určitý prostor k výběhu, např. pro králíky či morčata.

Sousedské vztahy – máte-li se sousedy vřelé srdečné vztahy, pak je možné oplocení buď úplně zrušit, nebo využít pouze krátce střiženého živého plotu. Tam, kde jsou vztahy napjatější, se vyplatí postavit neprůhledné zdivo. Čím méně zrakových vjemů, tím méně možností k nějakému konfliktu v důsledku závisti a nenávisti.