Smysluplný a ucelený text práce

Konec magisterského studia se přiblížil a nezávisle na oboru musíte zvolit téma, o kterém budete psát. Psát odborný text, kterým prokážete, zda jste schopni pracovat s informacemi. Zda jste schopni vybírat si z množství zdrojů to podstatné a utvořit smysluplný celek na odborné úrovni k určitému tématu. I toto je součást státních závěrečných zkoušek, i vy tím musíte projít, pokud chcete vysokou školu úspěšně zakončit a získat titul, kvůli kterému to vlastně celé podstupujete.

Citujte podle norem

Diplomová práce http://www.akademicke-texty.cz/bakalarske-a-diplomove-prace/  je odraz toho, co jste se za dobu studia naučili a má daná určitá pravidla. Doba strávená v knihovně nad stohy knih i čas věnovaný praxi, to vše využijete v teoretické a praktické části. Podstatné je citovat odborné zdroje a poskytnout ucelený přehled o dané problematice, které se věnujete. Nezapomínejte, že citace se řídí danými normami. Realizovaný výzkum a jeho závěry podejte v jednoduchých grafech a přehledných tabulkách v části praktické. Na závěr vše znovu stručně shrňte a zhodnoťte, zda byl vámi daný cíl dosažen.